kamionstop

Mobilitási csomag

Szeptember 19-én került sor az Európai Parlament Közlekedési Bizottságának rendkívüli ülésére.

A képviselők többsége (49 főből 30-an) megszavazta, hogy folytatják az EP által már jóváhagyott, a kelet-közép-európai árufuvarozókra nézve hátrányos mobilitási csomag rendelkezéseinek további alkalmazását.

A jelenlegi mobilitási csomag lehetővé teszi a közúti nemzetközi fuvarozás uniós szabályozásának szigorítását, amely negatív értelemben kihathat az EU egész gazdaságára.

Mint ismeretes, a gazdaságilag fejlettebb nyugati országok a saját fuvarpiacukat féltik, illetve védik az „olcsó” keleti-európai fuvarozók állítólagos dömpingjétől. Adminisztrációs, protekcionista intézkedésekkel akadályozzák a nemzetközi fuvarozást, próbálják megnehezíteni és megdrágítani a keleti fuvarozók térnyerését, ellentmondva ezzel az EU és a piacgazdaság alapelveinek, drágítva a fuvardíjat.

A szemben álló államok vitáinak súlypontját a „kiküldetési irányelv” képezi, vagyis a kiküldött munkavállalókra, fuvarban lévő sofőrökre ugyanazon szabályok vonatkoznának a munkabér és a munkafeltételeket illetően, mint a nyugat-európaiakra, ami hátrányosan érinti az újonnan csatlakozott uniós országokat, továbbá ellentmondásokkal terhes és fogyasztói érdekeket sértő.

Similar Posts